snapshot blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 2.2008

8 komentarzy

w sumie czasu ciągle za mało, ale gdyby ktoś był chętny do aktów to zapraszam… może uda się jakoś zgrać w czasie.

s-line

4 komentarzy

Q

1 komentarz

desert

8 komentarzy

Granda

14 komentarzy

Szanowy Panie!

Komisja  konkursowa  Konkursu Blog Roku 2007 z przykrością zawiadamia, iż z
przyczyn  regulaminowych  zmuszona  była  podjąć  decyzję  o  pominięciu  w
konkursie części głosów oddanych na Pana blog.

Zgodnie  z  określonymi  w  regulaminie  konkursu  zasadami uczestniczące w
konkursie   blogi  podlegać  mają  ocenie  dokonywanej  przez  internautów.
Wspominają  o  tym  szczegółowo  zapisy  regulaminu  ?  w odnoszącym się do
przedmiotowej   sytuacji  zakresie  m.in.  pkt  D  1.3  czy  D  1.4.  Celem
umożliwienia   sprawiedliwej   i  odnoszącej  się  do  treści  bloga  oceny
organizator  konkursu  zakazał,  pod  groźbą  m.in. wykluczenia z konkursu,
zwiększania  ilości  głosów  w  sposób  niezgodny  z  regulaminem wskazując
jednocześnie  jako  przykład  takiego  zabronionego  działania  zwiększanie
ilości  głosów  w  wyniku  działań  noszących znamiona głosowania masowego,
dokonywanego w ramach określonego systemu ( pkt G 6 regulaminu konkursu ).

W  oparciu  o  informacje  uzyskane od podmiotu obsługującego głosowanie od
strony   technicznej,   odnotowującego  dokładnie  oddawane  głosy  wraz  z
informacjami  o  nich,  Komisja  konkursowa  stwierdziła,  iż  w  przypadku
zgłoszonego   przez  Pana  do  konkursu  bloga  specyfika  oddanych  głosów
przesądza  o  ich  nienaturalnym  charakterze  i  pochodzeniu,  co  z kolei
prowadzi  do  jednoznacznego  wniosku, iż głosy te nie zostały oddane przez
internautów   oceniających   bloga,   tj.  nie  zostały  oddane  zgodnie  z
regulaminem.   Okoliczność   powyższą  uznać  zatem  należy  za  naruszenie
regulaminu   konkursu,   zobowiązującą   Komisję   konkursową  do  podjęcia
odpowiednich działań.

Przytoczone  okoliczności  upoważniają  i  jednocześnie zobowiązują Komisje
konkursową do podjęcia wskazanej na wstępie decyzji

Informujemy  jednocześnie,  iż  w razie odnotowania z Pana strony kolejnych
działań  łamiących  regulamin  Komisja  Konkursowa  zmuszona  będzie podjąć
decyzję o usunięciu Pańskiego bloga z Konkursu.

Z poważaniem
Komisja konkursowa
Konkursu Blog Roku 2007


  • RSS